Hakkımızda

Siz müşteriyi değil müşteri sizi bulsun

Hakkımızda

İndirimsize , We Commission anlamına gelmektedir. Şirket defalarca tekrarlanan ve başarıya ulaşan bir modeli baz alarak tüm dünya genelinde tek bir indirim kart sisteminin kullanımını hedeflemiştir. Sistem 2010 yılı başlarında arge çalışmalarına başlamış yazılım ve alt yapı çalışmaları tamamlanmasının akabinde 2015 yılında Azerbaycan'da faaliyetlerine başlamıştır. 

Globalleşen ve gelişen dünyada teknolojik alt yapısnı tamamen yenileyen İndirimsize ; tüm sistemlerini mobil kullanıma uygun olarak yeniden düzenlemiş ve müşterierin kobilerin, kobilerin müşterilere ve iş ortaklarının da kobilere ulaşmasını kolaştıracak bir takım yeniliklere imza atmıştır. Sizlerde bu yeni dünyada yerinizi almak İndirimsize müşterisi, kobisi ya da iş ortağı olmak için acele edin.